وب سایت ماهنامه سینمایی «برش های کوتاه» در دست طراحی است

شماره سوم

شهریورماه 1399

36 صفحه

 

ویژه بهترین کارگردانان

دهه نود سینمای ایران

 

...............................................................................

شماره دوم

مرداد ماه 1399

36 صفحه

 

ویژه بهترین فیلم های

دهه نود سینمای ایران

 

 

...............................................................................

 

شماره اول

اسفند ماه 1399

32 صفحه

 

ویژه سی و هشتمین

جشنواره فیلم فجر

 

ماهنامه سینمایی "برش های کوتاه"

..............................................................................................................................

شماره مجوز: 85208

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: احمد شاهوند

..............................................................................................................................

website: www.SHORTCUTSMAG.ir           instagram: SHORTCUTSMAG