وب سایت ماهنامه سینمایی «برش های کوتاه» در دست طراحی است

شماره هفتم

25 بهمن 1399

32 صفحه

 

ویژه سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

 

خرید نسخه الکترونیک:

«فیدیبو»   |   «جار»


 

 

شماره هشتم

اسفند 1399 - فروردین 1400

52 صفحه

 

ویژه نوروز 1400

 

خرید نسخه الکترونیک:

«فیدیبو»


 

شماره پنجم

آذر ماه 1399

40 صفحه

 

ویژه بهترین بازیگران زن

دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک:

«فیدیبو»   |   «جار»


 

شماره ششم

دی ماه 1399

100 صفحه

 

ویژه بهترین های

دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک:

«فیدیبو»   |   «جار»


 

 

شماره سوم

شهریورماه 1399

36 صفحه

 

ویژه بهترین کارگردانان

دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک از سایت «جار»


 

 

شماره چهارم

آبان ماه 1399

40 صفحه

 

ویژه بهترین بازیگران مرد

دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک:

«فیدیبو»   |   «جار»


 

شماره اول

اسفند ماه 1399

32 صفحه

 

ویژه سی و هشتمین

جشنواره فیلم فجر

 

خرید نسخه الکترونیک از سایت «جار» 


 

شماره دوم

مرداد ماه 1399

36 صفحه

 

ویژه بهترین فیلم های

دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک از سایت «جار»


 

ماهنامه سینمایی "برش های کوتاه"

..............................................................................................................................

شماره مجوز: 85208

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: احمد شاهوند

..............................................................................................................................

website: www.SHORTCUTSMAG.ir           instagram: SHORTCUTSMAG