وب سایت ماهنامه سینمایی «برش های کوتاه» در دست طراحی است

شماره ششم (100 صفحه)

دی ماه 1399

 

ویژه بهترین هایدهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک:

«فیدیبو»   |   «جار»


 

شماره هفتم

25 بهمن 1399

 

ویژه سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

 

خرید نسخه الکترونیک:

«فیدیبو»   |   «جار»


 

شماره چهارم

آبان ماه 1399

40 صفحه

 

ویژه بهترین بازیگران مرد

دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک:

«فیدیبو»   |   «جار»


 

شماره پنجم

آذر ماه 1399

40 صفحه

 

ویژه بهترین بازیگران زن

دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک:

«فیدیبو»   |   «جار»


 

شماره دوم

مرداد ماه 1399

36 صفحه

 

ویژه بهترین فیلم های

دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک از سایت «جار»


شماره سوم

شهریورماه 1399

36 صفحه

 

ویژه بهترین کارگردانان

دهه نود سینمای ایران

 

خرید نسخه الکترونیک از سایت «جار»


 

 

شماره اول

اسفند ماه 1399

32 صفحه

 

ویژه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

 

خرید نسخه الکترونیک از سایت «جار»

 

ماهنامه سینمایی "برش های کوتاه"

..............................................................................................................................

شماره مجوز: 85208

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: احمد شاهوند

..............................................................................................................................

website: www.SHORTCUTSMAG.ir           instagram: SHORTCUTSMAG